Direnişin Şenliği

1-8 Ekim 2009 IMF ve DB zirvesi karşıtı, anti-kapitalist direniş günleri sonuç bildirgesi

bildirge-01 (Small)7 Ekim günü, bizler İstanbul’u dört bir yandan kuşatırken IMF ve Dünya Bankası toplantılarının apar topar sona erdiğini duyduk. Güvernörlerin çalakalem yazdığı sözde İstanbul kararlarına karşılık biz yönetilemezler olarak kendi İsyanbul kararlarımızı ilan etmek için burada toplandık.

2009 yılı itibariyle önümüzdeki yıllar için küresel kapitalizmden çıkış yollarını gösteren ve özgürlükçü anti-kapitalist bir yaşam için önerdiğimiz ve gerekli altyapı hazırlıkları ile tüm toplumsal kesimlerde uygulanması için çalışmalarına başladığımız ekonomik ve sosyal programımızı açıklıyoruz. Programımız tüm yaşam alanlarımızı sömürgeleştirmiş olan kapitalist dünya sisteminin temellerini oymak için bir dizi direniş ve karşı mücadelelerden oluşmaktadır:

 • Tüm iş kollarında çalışanların patronların baskısından ve sömürüsünden kurtulmaları için işyerlerinde grev, işgal ve benzeri direnişler;
 • Fabrikalarda işçi özyönetimini gerçekleştirmeyi hedefleyen fabrika işgalleri;
 • Patronsuz işyerlerinin yaratılmasını hedefleyen kolektif dayanışma biçimleri ve işyeri işgalleri;
 • Tarımsal üretimin giderek büyük tohum tekellerinin denetimi altına girmesine ve tarımsal ürünlerin ekolojik bozulmasına karşı yerel tarımı ve permakültürü destekleyen küçük tarımcılığı arttıracak sendikal direnişler ve konfederel örgütlenmelerin yaratılması;
 • Yoksul köylülerin yoksullaşmalarına veya köylerinden topraklarından sürülmelerine yol açan tarım politikalarına karşı toprak işgalleri ve toprağın kolektifleştirilmesi;
 • Otonom belediyelerin ve özyönetimle yönetilen bölgelerin oluşturulması için işgal ve direniş hareketleri;
 • Evsizleştirmeye, soylulaştırmaya karşı her yerde bina ve kamusal alan işgalleri ve özgürleştirilen mekanlarda dayanışmacı kolektif yaşam alanlarının oluşturulması;
 • Doğayı sömürgeleştiren, sürekli tüketimi dayatan kapitalist üretime karşı, küçük yerel ölçekli alternatif üretim biçimlerinin geliştirilmesi;
 • Etnik, ulusal, kültürel ayrımlar ve düşmanlıklar yaratan sınırların kaldırılması için her türlü bireysel ve toplu göç hareketinin desteklenmesi; tüm insanların kardeşliğinin ve kapitalizme ve devletler sistemine karşı ortak mücadelelerinin vurgulanacağı “sınırlara hayır” şiarının yaygınlaştırılması;
 • Eğitimin ticarileştirilmesine, eğitimdeki sınıfsal ayrımcılığa ve eğitim alanındaki devlet baskısına son verilmesi için okullarda, üniversitelerde işgaller ve öğrenci konseylerinin kurulması, özgür okulların yaratılması, disiplinci eğitim sistemine son verilmesi;
 • Kültürün ve sanatın ticarileşmesine ve gösterileşmesine karşı her türlü propaganda ve sanat-sabotaj hareketini desteklemek, kendi özgür alanlarımızı yaratmak ve ezilenlerin karşı kültürünü ve sanatını çoğaltacak anti-profesyonel hareketler oluşturmak;
 • Kadınlara yönelik şiddete, cinsiyetçiliğe ve cinsiyet ayrımcılığına karşı giderek yükselen kadın mücadelesini güçlendirecek eylemler;
 • Cinsiyetçiliğe, cinsel kimlik tahakkümüne karşı, feminist mücadeleyle dayanışma içinde erkeklerin de artık üstlerine düşeni ortaya koymaya başlayacakları, kendi erkekliklerini ve maşizmi sorgulayacak bir karşı kültürün yaratılması;
 • Çocuklar ve gençler üstündeki yetişkin ve aile baskısına son verecek anti-otoriter kültürel değerlerin yaygınlaştırılması;
 • Transfobi ve homofobiye karşı, farklılıklarımızla varız diyebilmek için lezbiyen, gey, travesti, transeksüel, biseksüel bireylere yönelen dışlama, ayrımcılık ve şiddete karşı direniş eylemleri;
 • Devletlerin ve kapitalist çıkar gruplarının körüklediği savaşlara ve hayatlarımızı disiplin altında tutan militarizme karşı küresel savaş karşıtlığı seferberliği ve zorunlu ya da paralı her türlü askerliğin topyekün kaldırılması.

Yaşamın iktidarlar tarafından sömürgeleştirilmesine ve denetlenmesine karşı direnişlerin her yerde çoğaldığı bir çağda, direniş biçimleri de hayal gücünün, cesaretin ve dayanışmanın artmasıyla çeşitlilik kazanmaktadır. Bu nedenle tüm farklı toplumsal mücadeleler arasında yatay bağlar kurarak direnişleri ağsallaştırmak önümüzdeki yılların toplumsal hareketlerinin başlıca hedefi olacaktır.

Direnistanbul Yönetilemezler Komitesi

pdf olarak indir (sağ tık – kaydet)

——————————————————————————————————————

IMF ve DB’ye karşı eylem gününden izlenimler: “Banka kurmanın yanında, banka camı kırmak ne ki?”

Türkiye’nin onurlu insanları, milyonları aç ve işsiz bırakan IMF ve Dünya Bankası’na Taksim’den meydan okudu. Sendika.Org muhabirleri Taksim’de, Gümüşsuyu’nda, Sıraselviler’de, İstiklal’de, Boğazkesen’de eylemleri, eylemcileri, polisi ve çevre halkının tepkilerini gözlemledi.

Toplumsal muhalefetin bütün renkleri saat 11.00 itibariyle Taksim’de toplanmaya başladı. DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri, ‘IMF ve Dünya Bankası Karşıtı Birlik’ bileşenleri, ÖDP-TKP-EMEP, Direnİstanbul, Anarşistler, Feministler… devamı >>>

Eylemden Videolar

http://www.haber7.com/haber/20091006/TVye-gerek-yok-Taksim-savasini-IZLE.php

Eylemden Kareler

http://www.sendika.org/fotogaleri/2009-10-06/

http://www.atilimhaber.org/haberler/2009/10/05/Antiemperyalistler_Kongre_Vadisi_ni_kusatacak_fotolari.html

IMF ve Dünya Bankası’nın Telefonlarını Kitleyelim!

Contact Security
– Joint Secretariat Security       391-3173
– Lost ID Badges                          391-3173
– Lost and Found                         391-5831
– Police (ICC)                                391-5831

2009 BANK/FUND ANNUAL MEETINGS FREQUENTLY CALLED TELEPHONE NUMBERS
Bank/Fund Conferences Center,
Assistance Secretary:
– for Conferences               Alice Yeo                        391-3079
– Conferences Officer        Gary Wackernah          391-3079
– Conferences Officer        Heather Henderson    391-3175
– Projects Officer                Rodica Reidel               391-3430

——————————————————————————————————————

izmir deu gsf’den imf karşıtı eylem

bizler  güzel sanatlar fakültesinde okuyan bir grup öğrenciyiz.direnistanbula destek için kendi imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yaptık…okul içerisinde ilk gün şenlikli bir duyuruda bulunduk imf ile ilgili…öğrencilere kendimizi müzik yoluyla dinlettik.izmirde bulunan çamdibi orkestrası bize eşlik etti balkan şarkılarıyla…onlar çaldı biz izmir belediyesi çalışanlarıyla karşılıklı oynadık…bildiriler dağıttık.2 metreye yakın bir pankart hazırladık…imf buraya yumruk havaya…ikinci gün pankartların asılmasıyla ve insanlarla konuşmalarla geçti…3. gün okulu anfisinden müzik yayını yapılıp insanları oraya topladık ve imf ile ilgili videolar izlettik direnistanbul çağrısı yaptık…
istanbulda yapılan her türlü eyleme karşı desteğimiz sürecek…bizler de varız buradayız… devamı>>>

——————————————————————————————————————

Kentsel Dönüşüme ve Evsizleştirilmeye Karşı Küresel Direniş Gününe Çağrı

Direnistanbul Koordinasyonu, 1-8 Ekim arasını IMF ve Dünya Bankası’nın İstanbul’a gelişini protesto etmek için direniş günleri olarak ilan etti. Amaç, sermayenin dayatmalarına karşı sesimizi beraberce çıkarmak, beraberce engel olmak…

Kapitalizmin talan ettiği yaşamsal konulardan biri olarak barınma ve kamusal alan ihtiyacımızı hep birlikte haykırmak ve yaşadığımız kentlerin ve bölgelerin anti-demokratik bir biçimde, bizlere sorulmadan değişime, dönüşüme uğratılmasını protesto etmek için 3 Ekim’de Taksim Meydanı’nda buluşuyoruz.

Destek veren mahalleler;

TARLABAŞI
BAŞIBÜYÜK
TOZKOPARAN
FENER-BALAT-AYVANSARAY

EVLERİMİZ ELLERİMİZDE!

YER: TAKSİM MEYDANI

TARİH: 3 EKİM 2009 CUMARTESİ

SAAT: 15:00 devamı>>>

——————————————————————————————————————

2 Ekim: Kapitalizmin ekolojik tahribatına karşı küresel direniş eylemi

Kapitalizmin IMF/DB/DTÖ/çok-uluslu şirketler vs. gibi örgütler aracılığıyla yarattığı çevresel ve ekolojik tahribatlara karşı mücadele eden tüm dostlara çağrımızdır.
IMF ve Dünya Bankasının 28 Eylül – 7 Ekim arasında İstanbul’da gerçekleştirdiği yıllık toplantılarını protesto etmek için 2 Ekim Cuma gününü kapitalizmin ekolojik tahribatlarına karşı küresel direniş günü ilan ediyoruz. Çevre için, doğa için ve diğer canlı türleri için mücadele eden herkesi saat 15:00′te Taksim Meydanı PTT önünde bekliyoruz. Bisikletlerimizle, skate boardlarımızla, patenlerimizle, ayakkabılarımızla, müziğimizle ve gürültü çıkaracak herşeyimizle hep beraber Kongre vadisine yürüyoruz.
Tarih: 2 Ekim 2009 Cuma
Saat: 15:00
Yer: Taksim meydanı PTT önü

——————————————————————————————————————

KAPİTALİZMİ TARİHE GÖMELİM!

Küresel elitler, 28 Eylül – 7 Ekim tarihleri arasında

insanlık ve gezegenin daha fazla sömürülmesiyle ilgili yeni programlarını açıklamak için İstanbul’da olacaklar.

Bizler de onlara şenlikli bir ‘karşı’lama programı hazırladık.

Kapitalizmle ve yarattığı küresel tahribatla meselesi olan herkesi

sokaklara ve İstanbul’u IMF ve Dünya Bankası’na dar etmeye çağırıyoruz! devamı >>>

——————————————————————————————————————

IMF ve Dünya Bankası Toplumların Bütün Lekelerini Çıkarır!

Toplumsal Cinsiyet

Eylemden görüntüler >>>

——————————————————————————————————————

Kumkapı İşkencehanesini ziyaret ettik

Kumkapı (26.09.2009) – Direnistanbul Koordinasyonu aktivistleri, göçmenlerin Kumpakı’daki misafirhane denilen zindanda yaşadıkları kötü muameleyi ve kötü yaşam koşullarını teşhir etmek için Kumkapı işkencehanesinin önündeydi.

Kötü yaşam koşullarını protesto etmek için geçen hafta isyan çıkaran göçmen dostlara destek ve dayanışmalarını göstermek için Dirtenistanbul koordinasyonu samba grubu vurmalı enstrumanlarıyla eylemde yer aldı. devamı>>>

——————————————————————————————————————

IMF ve Dünya Bankasına Karşı
Ekoloji Forum

IMF ve Dünya Bankası’na karşı Direniş Günleri koordinasyonunun Okmeydanı Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi’nde düzenlediği Ekoloji Forumu dün gerçekleştirildi. Önce Susuzluk belgeselinin gösterildiği etkinlikte Arca ATAY’ın IMF/Dünya Bankası, tarım politikaları, GDO’lu ürünler ve Türkiye’deki durum üzerine yaptığı sunumun ardından Zeynep Gambetti  Zapatista hareketi ve Chiapas halkının kendinden örgütlenmesi üzerine deneyimlerini ve fikirlerini aktardı. Daha sonra Munzur mücadelesinde aktif olarak rol alan Hasan ŞEN Munzur mücadelesindeki gelinen noktayı aktardı ve Munzur’daki mücadelenin dünyanın her bölgesinde verilen mücadelelerle aynı amacı taşıdığını bu yüzden Gambetti’nin konuşmasında vurguladığı gibi Direniş ve mücadelenin küreselleşmesinin öneminin büyük olduğunu belirtti. devamı>>>
——————————————————————————————————————

Merkez Bankası Önündeydik…

IMF ve Dünya Bankası Karşıtı Birlik‘in Unkapanı’nda bulunan Merkez Bankası önünde düzenlediği eyleme Direnistanbul aktivistleri de destek verdi. Ayrıntılı haber için >>>

Direnistanbul Kongre Vadisine İndi!

Kongre Vadisi (13.09.2009) – Direnistanbul koordinasyonu, Pazar günü IMF ve Dünya Bankası’nın İstanbul’da toplanacakları bölgeye bir gözdağı ziyareti gerçekleştirdi. 12 Eylül 1980 tarihinde, milyonlarca insanın üzerinden bir demir yumruk gibi geçen cuntanın insanlara ödettikleri bedellerin kaynağı olarak gördükleri IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlara ve bunların dayattıkları neo-liberal politikalara karşı “Kapitalizm Krizin Kendisidir”, “Direnistanbul” ve “1-8 Ekim IMF/Dünya Bankasına Karşı Direniş Günleri” pankartları ve çeşitli dövizlerle herkesi sokağa, ayaklanmaya davet etti.  devamı >>>

OTUZ YIL ÖNCE KEYFİMİZİ FECİ KAÇIRDILAR, CANIMIZI FENA YAKTILAR BU ÜLKEDE!

Son iki kuşağın içerisine doğduğu ortam, bundan 30 yıl önce, neoliberal politikaları dayatan 24 Ocak Kararlarıyla ve militarist-ırkçı yasalarla birlikte gelen bir darbeyle hazırlandı.

Yakında İstanbul’da büyük bir toplantı yapacak IMF ve Dünya Bankası başta olmak üzere, NATO ve büyük tekelleri ile kapitalist dünyanın büyük devletlerinin  Türkiye’deki devlet, destekçi şirketler ve onların siyasal temsilcileriyle birlikte tezgâhladığı bu darbe, uygulanmaya çalışılan ekonomik ve sosyal politikalara karşı, örgütlü toplumun direnişini kırmayı hedefledi ve büyük oranda başardılar bunu. devamı >>>

Direnal Koç’u Zaaaaaaartladı!

Politik Bienal’in Eleştirisine Katkı: Zaaaaaaaart!

11 Eylül gecesi, 11. Uluslararası İstanbul Bienali’nin açılışı için biz de Antrepo’daydık. Boşlukta öylece salınıp anlamsız bir tekerlemeye dönüşen alabildiğine “radikal” sözlerinizin karşısına sözle çıkarak bu anlamsız karmaşaya katılmak için değil, bu gösteriyi “zaaartlamak” için. Sponsorlarınızın, korumalarınızın, sahte gülümsemeli bakanlarınızın ekşi şarap kokularının (catering çok zayıftı dostlar, iki leblebiyle sponsor olunuyorsa seneye de biz talibiz!) sindiği o salonda çınlayan “ya sosyalizm ya barbarlık” sözlerinize ancak “zaaart” denir çünkü, gerisi laf-ı güzaftır. devamı>>>

IMF / Dünya Bankasına karşı Kadıköy’deydik!

Kadıköy, İstanbul (05.09.2009) – Direnistanbul (IMF ve Dünya Bankası’na Karşı Direniş Günleri Koordinasyonu), IMF ve Dünya Bankasına karşı direniş günleri kampanyası çevçevesinde dün Kadıköy’de şenlikli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bahariye’deki Rum Ortodoks Kilisesinin önünde toplanan Direnistanbul Direnistanbul “>aktivistleri Bahariye Serasker “>caddesi ve Serasker caddesi boyunca sloganlarla halka bildiriler dağıtarak, stikır ve afişler asarak İskele meydanına kadar yürüdüler. Yoğun polis kontrolü ve müdahalesine maruz kalan Direnistanbul korteji Altıyol’a gelmeden çevik kuvvet tarafından durduruldu. Bunun üzerine kitle Serasker caddesine dönerek yürüyüşe devam etti. Osman Ağa Camii’ye çıkan ara sokaktan Söğütlü Çeşme caddesine çıkılarak İskele meydanına kadar sloganlarla yürüyüş devam etti. İskele meydanında bir süre bildiri dağıtımına devam edildi. Dağıtılan bildiri megafonla okunarak, Kadıköy’deki eylem sona erdi. devamı >>>

IMF / Dünya Bankasına karşı Direniş Günlerine İzmir’den Ses

IMF/Dünya Bankasına karşı İzmir de toplanan 30-35 kişilik anti-otoriter kalabalık , “IMF UMDUĞUNU DEĞİL, BULDUĞUNU YER !!” pankartının arkasında Soyguna Değil, Direnişe Ortak ol, İsyan Devrim Anarşi, Kula Kulluk Edene Yazıklar Olsun, Yakarsa Dünyayı Garipler Yakar sloganları söyleyerek İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesinden yürüyerek 1 Mayıs Barış Günü için yapılan Kardeş Türküler konserinin olduğu alana geçtiler. Orada Direnistanbul bildirileri dağıtıldıktan sonra olaysız şekilde dağıldılar.  devamı >>>

Tarlabaşı: “Para Değil Yemek” eylemi

İstanbul, Tarlabaşı (16.08.2009) – Direnistanbul – IMF ve Dünya Bankasına Karşı Direniş Günleri Koordinasyonu katılımcıları küresel kapitalizm ve yerli uygulayıcılarının evsizleştirme ve yoksullaştırma projelerini protesto etmek amacıyla Pazar günü Beyoğlu Ömer Hayyam mahallesinde bulunan pazarın çıkışında semt sakinleriyle Cumartesi günü Feriköy’deki Organik pazardan ve Beşiktaş pazarından topladıkları yiyeceklerden yaptıkları yemeklerini ve kıyafetlerini paylaştılar. devamı >>>

“IMF Papucu Yarım, Çık Dışarıya Oynayalım”

İstanbul’da yapılacak IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantısını bloke ve protesto etmek için oluşturulan Direnistanbul ik eylemini Taksim’de yaptı. Eyleme katılanlar muhalefetin tüm unsurlarını sokağa çıkmaya davet etti. Bandista grubu eyleme şarkılarıyla destek verdi. devamı >>>

Direnişin Şenliğine Bekliyoruz!

Çok uluslu kapitalist şirketlerin, devletlerin temsilcileri ve bürokratları, milyarlarca insanın hayatını karartacak kararlar alacakları IMF (Uluslararası Para Fonu) ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantısı nedeniyle 6-7 Ekim 2009 tarihinde İstanbul’da olacaklar. devamı >>>

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s