IMF ve Dünya Bankası (kendi ağızlarından)

Dış İlişkiler Bölümü • Washington, D.C. 20431 • Tel 202-623-7300 • Faks 202-623-6278
URL: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/imfwb.htm

IMF olarak taninan Uluslararasi Para Fonu ve Dünya Bankası, Birleşmiş
Milletler sisteminde yer alan kuruluşlardır. Her ikisinin de ortak hedefi, üye
ülkelerdeki yaşam standartlarını yükseltmektir. Bu hedefe olan yaklaşımları
birbirini tamamlar niteliktedir; IMF makroekonomik konulara odaklanırken,
Dünya Bankası uzun vadeli ekonomik kalkınma ve yoksulluğun azaltılmasına
odaklanır.

Bretton Woods Kuruluşlarının amaçları nelerdir?
Hem Uluslarası Para Fonu hem Dünya Bankası, 1944 yılının Temmuz ayında Bretton
Woods, New Hampshire, ABD’de düzenlenen uluslararası bir konferansta kuruldu.
Konferansın amacı, daha istikrarlı ve refah içinde bir küresel ekonomiye yol açacak
ekonomik işbirliği ve gelişim için bir temel oluşturmaktı. Bu amaç her iki kuruluşun da temeli
olmaya devam ederken, çalışmaları yeni ekonomik gelişmelere ve güçlüklere yanıt vererek
sürekli gelişmektedir.

IMF’nin görevi. IMF, uluslararası mali işbirliğini teşvik eder ve ülkelerin güçlü ekonomiler
oluşturup bunları sürdürmesine yardım etmek için politik tavsiyeler ve teknik destek sağlar.
Fon aynı zamanda uye ulkelere kredi verir ve uluslararası ödemeleri gerçekleştirmek için
uygun koşullarda yeterli finansman bulunmadığında ödeme dengesi sorunlarini çözmek için
politika programları tasarlamalarına yardımcı olur. IMF kredileri kısa ve orta vadelidir ve
temel olarak üyelerinin sağladığı kota katkı havuzundan verilir. IMF personeli başlıca
makroekonomik ve mali politikalar alanında engin deneyime sahip ekonomistlerden oluşur.
Dünya Bankası’nın görevi. Dünya Bankası, ülkelerin belirli sektörlerde reform yapmalarını
veya belirli projeleri uygulamalarını (örneğin okullar ve sağlık merkezleri kurma, su ve
elektrik sağlama, hastalıkla savaş ve çevreyi koruma) sağlamak üzere teknik ve mali destek
vererek, uzun vadeli ekonomik kalkınmayı ve yoksulluğun azaltılmasını teşvik eder. Dünya
Bankası’nın desteği genellikle uzun vadelidir ve finansmanı hem üye ülkelerin katkılarıyla,
hem de tahviller basımı ile yapılır. Dünya Bankası personeli genellikle belirli konularda,
sektörlerde veya tekniklerde uzmandır.

İşbirliği çerçevesi
IMF ve Dünya Bankası üye ülkelere destek olmak için çeşitli seviyelerde düzenli olarak
işbirliği yapar ve pek çok girişimde birlikte çalışır. Sorumlulukların çakıştığı noktalarda etkin
işbirliği sağlamak için 1989 yılında işbirliği koşulları bir konkordato sozlesmesi ile belirlendi.
Yüksek düzeyde koordinasyon: Dünya Bankası Güvernörler Kurulu (Boards of Governors
of the World Bank) ve IMF Güvernörler Kurulu (Boards of Governors of the IMF) Yıllık
Toplantıları sırasında güvernörler birbirlerine danışır ve uluslararası ekonomi ve finansa
ilişkin konularında ülkelerinin görüşlerini sunar. Güvernörler Kurulu uluslararası ekonomik ve
mali sorunların nasıl ele alınacağına ve kuruluşlar için önceliklerin nasıl belirleneceğine
karar verir.

Bir grup IMF ve Dünya Bankası güvernörü, toplantıları IMF ve Dünya Bankası’nın İlkbahar
ve Yıllık Toplantıları sırasında olan Kalkınma Komitesinin bir parçası olarak ayrıca toplanır.
Bu komite 1974 yılında, iki kuruluşa önemli gelişim sorunları ve düşük gelirli ülkelerde
ekonomik kalkinma teşvik etmek için gereken mali kaynaklar konusunda tavsiyelerde
bulunmak üzere kurulmuştur.

Yönetim danışmanlığı. IMF’nin İdari Müdürü ve Dünya Bankası Başkanı, önemli konularda
görüş alış verişinde bulunmak için düzenli olarak toplanır. Ayrıca ortak bildirimler yayınlar ve
zaman zaman ortak makaleler yazarlar, ve çeşitli ülkeleri ve bölgeleri birlikte ziyaret ederler.
Personel işbirliği. IMF ve Banka personeli ülkelere yardım konusunda düzenli olarak bilgi
alış verişinde bulunurlar. İki kuruluş ayrıca sık sık paralel ülke heyet ziyaretleri gerçekleştirir
ve personel birbirlerinin heyet ziyaretlerine katılır. IMF’nin bir ülkenin genel ekonomik
durumu ve politikalarına dair değerlendirmeleri, Bankanın potansiyel geliştirme projeleri
veya reformlar konusundaki değerlendirmelerine bilgi sağlar. Benzer şekilde, Bankanın
yapısal ve sektörel reformlar konusundaki tavsiyeleri, IMF tarafından politik tavsiyeler için
dikkate alınır. İki kurumun personeli ayrıca ilgili kredi verme programlarında yer alan şartlılık
ilkesi konusunda da işbirliği yapar.

Banka-Fon işbirliğinin 2007 yılındaki dış incelemesi, iki kurumun birlikte çalışma biçimini
daha fazla geliştirmeyi amaçlayan bir Ortak Yönetim Eylem Planı’na (JMAP) yol açtı. Bu
plana göre Fon ve Banka ülke ekipleri, makro kritik sektörel sorunları, emek dağılımını ve
gelecek yılda her bir kuruluşun yapması gereken işleri belirleyen ülke düzeyindeki çalışma
programlarını ele alır. Ayrıca Banka ve Fon, teknik yardım raporlarını da içeren bilgi
paylaşımlarını ülke düzeyinde geliştirmiştir.

Destek reformları. Fonun Afrika Bölümü ve Bankanın Afrika Bölgesi ayrıca bir grup ülke ile
kamusal mali yönetim, mali sektör ve doğal kaynaklar yönetimi alanlarında büyüme odaklı
reformlara yönelik destek koordinasyonunu geliştirme yollarını belirlemek için işbirliği yaptı.
Bu çalışma şimdi ülke bazında izlenmektedir.

Borç yüklerini azaltma. IMF ve Dünya Bankası, Ağır Borç Yükü Altindaki Yoksul Ülkeler
(HIPC) Girişimi ve Çok Yönlü Borç Hafifletme Girişimi (MDRI) ile, borç yükü en ağır olan
yoksul ülkelerin dış borç yükünü azaltmak üzere birlikte çalışmaktadır. Amaç, daha fazla
borç sorunu oluşturmadan az gelirli ülkelerin ekonomik kalkinma hedeflerine ulaşmalarına
yardım etmektir. IMF ve Banka personeli, ortaklaşa olarak, iki kuruluş tarafından geliştirilen
Borç Sürdürülebilirlik Çerçevesi (DSF) kapsamında ülkeler için borç sürdürülebilirlik
analizleri hazırlamaktadır.

Yoksulluğu azaltma. IMF ve Dünya Bankası, 1999 yılında Yoksulluğu Azaltma Stratejisi
Belgesi (PRSP) yaklaşımını başlattı; bu, az gelirli ülkelerde yoksulluğu azaltmak için gerekli
olan gelişim sonuçlarını, ulusal politikaları ve donör desteğini birbirine bağlamak için ülke
tarafından yürütülen bir plandır. PRSP’ler, HIPC Girişimini ve IMF ve Dünya Bankası
tarafından imtiyazlı kredilerin temelini oluşturur.

MDG’lerde ilerlemeyi izleme. Fon ve Dünya Bankası, 2004 yılından bu yana BM Binyil
Kalkinma Hedeflerine (MDG’leri) ulaşmak için gereken ilerlemeyi değerlendiren Küresel
İzleme Raporu (GMR) üzerinde birlikte çalıştı. Raporda ayrıca gelişmekte olan ülkelerin,
gelişmiş ülkelerin ve uluslar arası mali kuruluşların MDG’lere ulaşmak için gelişim ortaklığına
ve stratejisine nasıl katkıda bulunduğu da değerlendirilmektedir.

BU BİLGİLER HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCELDİR
Mali istikrarı değerlendirme. IMF ve Dünya Bankası, üye ülkelerin mali sektörlerini esnek
ve iyi düzenlenmiş bir duruma getirmek için de işbirliği yapmaktadır. Mali Sektör
Değerlendirme Programı (FSAP), ülkenin mali sisteminin güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek
ve uygun politik yanıtları önermek için 1999 yılında başlatılmıştır.

Daha ayrıntılı bilgiye kurumların web sitelerinden erişilebilir:

http://www.imf.org ve http://www.wordbank.org .

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: